X X X I I  R U S K A M A R A T O N  5.9.2015

(XXXIII RUSKAMARATON 3.9.2016 - XXXIV RUSKAMARATON 2.9.2017)
UUSIMME SIVUJAMME JA AVAAMME 1.3.2015 - NEW SITE WILL OPEN March 1st 2015

www.kaamos.net